Đặt mua Kìm bấm chết ngàm thẳng 10 inch PICUS VPS-250